2DEHANDSWAGENS EN BESTELWAGENS MET GARANTIE | OVERNAME & FINANCIERING | ONDERHOUD & HERSTELLINGEN
Cl Cars Sint-Truiden

PRIVACY

Privacybeleid: Cl Cars hecht veel belang aan uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt. Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Mail hiervoor naar info@clcars.be. Gegevens worden bijgehouden gedurende 2 jaar.

Cl Cars doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat clc de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.